Đặc điểm các loại quân trong age of empires 2

Tong Age Of Empires 2 có đa dạng các loại quân và có lối chơi khác nhau. Vì thế, người chơi khó có thể điều khiển các đạo quân trong game nhuần nhuyễn nếu không biết rõ đặc điểm của các loại quân trong Age Of Empires 2 (AOE 2). Trước tiên người chơi cần biết, trong AOE 2 có đến 18 loại quân. Và, đặc điểm các loại quân trong age of empires 2 được mô tả cụ thể qua bài viết dưới đây.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2
Đặc điểm các loại quân trong age of empires 2.

CLICK DOWNLOAD GAME NGAY!!!

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2

Trong AOE2, Aztecs là một trong các loại quân không có ngựa. Đây là bộ tộc Thầy Tu và Lính Bộ cùng với những đặc điểm nổi bật như sau.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2
Aztecs là một loại quân không ngựa.
 • Người dân AOE 2 có thể mang thêm trên 5 loại thức ăn.
 • Bộ tộc Aztecs, các loại lính được tạo ra nhanh hơn khoảng 15%.
 • Mỗi thầy tu được cộng thêm 5 điểm tấn công.
 • Vải đời Loom được nghiên cứu sẵn.
 • Lính bộ Jaguar Warrior chính là lính Castle.
 • Thưởng cho đội tích trữ cổ vật 33% vàng.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2: quân Britons trong AOE 2

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2
Britons là lính bộ bắn cung đặc trưng nhất trong AOE 2.

Britons là bộ tộc của lính bộ bắn cung và được xem là sở hữu các đặc trưng ấn tượng nhất AOE2. Những đặc trưng của quân Britons có thể kể đến như sau.

 • Trong thời Castle, sẽ được giảm 50% gỗ nếu chơi xây nhà chính.
 • Khi lên đời III và IV, lính bộ bắn cung sẽ được cộng thêm 1 điểm tầm nhìn (tổng là 2 điểm).
 • Tốc độ làm cừu tăng lên khoảng 25%.
 • Longbowman là lính Castle.
 • Nếu nhà lính bắn cung nhanh hơn 20% sẽ có thưởng đội.

Đặc điểm đội quân Byzantines

Đây là bộ tộc phòng thủ trong AOE 2. Những đặc trưng ấn tượng của loại quân Byzantines:

 • Ở đời I nhà của tăng 10% kiên cố, đời II nhà cửa tăng 20% kiên cố, tăng 30% ở đời thứ 3 và 40% cho đời thứ IV.
 • Lính cưỡi lạc đà, chọc giá và phóng lao giảm khoảng 25%.
 • Tăng 20% khả năng tấn công với thuyền phun lửa.
 • Byzantines sẽ giảm khoảng 33% khi người chơi lên đời IV.
 • Chòi quan sát miễn phí.
 • Lính ngựa Cataphract là lính Castle.
 • Với thưởng đội thì tốc độ phục hồi máu của thầy tu nhanh hơn 50%.

Đặc điểm đội quân Celts

Bộ tộc lính bộ Celts có các đặc trưng như:

 • Tốc độ lính bộ nhanh hơn khoảng 15%.
 • Làm Gỗ nhanh hơn 15%.
 • Tốc độ xe bắn đá nhanh hơn khoảng 20%.
 • Khi dân tìm thấy cừu thì cừu sẽ không bị chiếm.
 • Lính Woad Raider là lính Castle.
 • Phần thưởng đội, nhà máy sẽ được làm nhanh hơn  khoảng 20%.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2: Đội quân Chinese

Đội quân Chinese là bộ tộc của lính bắn cung khi bắt đầu +3 người dân, -50 Gỗ và -200 thức ăn.

 • Nghiên cứu giảm khoảng 15% Castle, 10% Feudal và 25% Imperial.
 • Nhà chính có chứa khoảng 10 dân.
 • Thuyền chiến tăng thêm 50% điểm đánh.
 • Lính bộ bắn nỏ là lính Chu Ko Nu.
 • Thưởng đội +45 thức ăn.

Đặc điểm đội quân Franks

 • Quân Franks thuộc bộ tộc của lính ngựa Castle giảm 25% giá.
 • Lính Knight được tăng 20% điểm tấn công.
 • Hoàn toàn được miễn phí nâng cấp ruộng trong cối xay gió.
 • Lính bộ cầm rìu, lính Throwing Axeman.
 • Thưởng tầm nhìn cho lính Knight +2.
Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2
Bộ tộc Franks hoàn toàn được miễn phí nâng cấp ruộng trong cối xay gió.

Đặc điểm đội quân Goths

 • Đội quân Goths, bộ tộc của lính bộ từ đời II trở đi giảm giá 25%.
 • Khi phá nhà cửa, lính bộ tăng thêm một sức tấn công.
 • Dân tăng 5 sức tấn công với thú hoang và mang thêm +15 vật phẩm.
 • Ở đời IV được tăng 10 dân.
 • Lính bộ là lính Huscarl.
 • Phần thưởng đội, nhà lính được tạo ra nhanh hơn 20%.

Đặc điểm đội quân Huns

 • Bộ tộc của lính ngựa Huns bắt đầu với -100 gỗ và không cần xây nhà.
 • Lính ngựa bắn cung giảm giá 25% khi ở đời III và 30% ở đời IV.
 • Máy bắn giá tăng 30% điểm chuẩn xác.
 • Lính ngựa là lính Tarkan.
 • Phần thưởng đội, nhà lính ngựa làm nhanh hơn khoảng 20%.

Đặc điểm đội quân Japanese trong AOE 2

 • Thuyền đánh cá tăng 2 điểm phòng thủ và 2 điểm tấn công. Làm việc đời I tăng 5%, đời II tăng 10%, đời III tăng 15% và tăng 20% ở đời IV.
 • Nhà mỏ, cối xay gió, nhà gỗ giảm giá 50%.
 • Lính bộ của Japanese nhanh hơn 20% bắt đầu từ đời II.
 • Lính Castle: Samurai (Lính bộ)
 • Thưởng đội: Thuyền chiến tăng +50% tầm nhìn.

Đặc điểm đội quân Koreans

 • Dân của bộ tộc của các tòa Tháp và Hải quân +3 điểm tầm quan sát.
 • Đào đá nhanh hơn khoảng 20%.
 • Nâng cấp miễn phí tháp trong trường đại học.
 • Tăng +1 điểm Tháp quan sát ở đời III và +2 điểm ở đời IV.
 • Lính Castle cưỡi ngựa bắn cung War Wagon và Thuyền chiến Turtle ship
 • Các loại xe trong AOE thưởng +1 điểm quan sát.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2: Đội quân Mayans

 • Bộ tộc của lính bắn cung bắt đầu với +1 dân và -50 Gỗ.
 • Tài nguyên >20%.
 • Lính bắn cung giảm -10% đời II -20% đời III và -30% đời IV.
 • Lính bộ bắn cung Plumed Archer
 • Thưởng đội: giảm 50% Tường thành.

Đặc điểm quân Mongols

 • Lính cưỡi ngựa trong bộ tộc Mongols bắn cung nhanh hơn 20%.
 • Lính ngựa chém tăng 30% sức tấn công.
 • Thợ săn nhanh hơn khoảng 50%.
 • Lính Castle: Mangudai.
 • Thưởng lính cưỡi ngựa +2 điểm quan sát.

Đặc điểm đội quân Persians

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2
Bộ tộc lính cưỡi ngựa Persians trong AOE 2.
 • Bộ tộc của Lính cưỡi ngựa bắt đầu với +50 Gỗ và Thức Ăn.
 • Nhà chính, nhà thuyền có điểm tăng gấp đôi. Làm việc tăng khoảng 10% đời II, 15% đời III và 20% đời IV.
 • Lính Castle: voi chiến War Elephant
 • Thưởng +2 sức tấn công cho lính Knight so với lính cung.

Đặc điểm của đội quân Saracens

 • Quân Saracens là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân. Có xe buôn bán trợ giá khoảng 5% trong nhà.
 • Thuyền vận chuyển tăng gấp đôi khả năng vận chuyển và sức tấn công.
 • Thuyền tấn công có tốc độ nhanh hơn khoảng 20%.
 • Lính bắn cung tăng +3 sức tấn công so với nhà cửa.
 • Lính Castle là lính cưỡi lạc đà Mameluke
 • Thưởng đội thêm +1 sức tấn công cho lính bộ bắn cung với nhà cửa.

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2: Đội quân Spanish

 • Đội quân Spanish là bộ tộc của thầy tu và lính bắn súng xây nhà cửa nhanh hơn 20%.
 • Không cần sử dụng đến vàng khi nâng cấp nhà rèn.
 • Tốc độ bắn súng của lính bộ nhanh hơn 15%.
 • Lính Castle là lính Conquistador.
 • Trong bộ tộc Spanish trao đổi buôn bán được tăng thêm 33%.

Đặc điểm của đội quân Teutons trong AOE 2

 • Khoảng cách phục hồi máu Thầy tu tăng gấp đôi.
 • Tòa tháp bộ tộc Lính bộ chứa được gấp đôi số dân.
 • Lính Castle không cần phải nâng cấp khi bắn gần.
 • Ruộng giảm 33%.
 • Nhà chính tăng +5 điểm quan sát cùng +2 sức tấn công.
 • Lính Castle là Teutons Knight.
 • Nhà cửa không thể bị thôi miên là phần thưởng đội.

Đặc điểm của đội quân Turks trong AOE 2

 • Lính bắn súng của bộ tộc này tăng +25%. Nâng cấp lính ngựa và lính bắn súng miễn phí.
 • Đào vàng nhanh hơn 15%
 • Lính Castle: Janissary
 • Thưởng thêm 15% lính bắn súng.

Đặc điểm của đội quân Viking trong AOE 2

 • Thuyền chiến của bộ tộc Viking giảm giá 20%.
 • Lính bộ tăng +10% điểm tấn công ở đời II, 15% đời III và 20% đời IV.
 • Nâng cấp cối xay gió miễn phí,
 • Lính bộ Berserk là lính Castle.
 • Nhà thuyền gia giảm 25% là phần thưởng cho đội.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2 mà người chơi cần nắm bắt trước khi bắt đầu chơi game. Chúc các game thủ có trải nghiệm lý thú nhất trong AOE 2.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *