Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của HDG.vn

Mục đích và phạm vi thu thập?

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại HDG.vn, bạn sẽ có những yêu cầu đăng ký tài khoản tại website HDG.vn của chúng tôi bao gồm những thông tin cá nhân như Email của bạn, Họ tên của bạn, Số điện thoại của bạn. Mọi thông tin khai báo cá nhân của bạn phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. HDG.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo mà bạn điền không đúng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần bạn đăng nhập vào webiste HDG.vn, bao gồm số trang bạn xem, số tương tác bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site HDG.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào HDG.vn, bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại Browser bạn dùng, ngôn ngữ sử dụng hiện tại của bạn và thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Hỗ trợ và giải đáp khách hàng khi cần
  • Cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất về tin tức và những bản cập nhật mới nhất chúng tôi
  • Sử dụng các đóng góp của khách hàng để cải thiện nội dung và giao diện trang web
  • Tiến hành nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và thị trường

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn trên website HDG.vn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của HDG.vn,.