Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Dấu hiệu nào cho thấy một số chia hết cho 2, chia hết cho 3 và chia hết cho 5. Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5 là số nào? Bài viết sau cung cấp cho bạn dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5 và tìm số lớn nhất có 5 chữ số vừa chia hết cho 2, 3 và 5. Cùng theo dõi bài viết nhé.

Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 3 và chia hết cho 5

Làm thế nào để nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5. Dưới đây là các dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5:

  • Các số có chữ số tận cùng là số chẵn như: 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Ví dụ 1: Số 124 và số 126 là số chia hết cho 2. Vì các số có chữ số tận cùng lần lượt là 4 và 6, đây là các số chẵn nên chúng chia hết cho 2.

Ví dụ 2: Số 350 và  số 355 là các số chia hết cho 5. Vì các số có chữ số tận cùng lần lượt là 0 và 5, đây là các số chia hết cho 5 nên các số 350 và 355 chia hết cho 5.

Ví dụ 3: Số 258 chia hết cho 3. Vì tổng các chữ số của số là: 2 + 5+ 8 = 15, mà 15 chia hết cho 3 nên suy ra 258 chia hết cho 3.

Ví dụ 4: Số 450 chia hết cho cả 2 và 5. Vì số 450 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho cả 2 và 5.

số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Để tìm được số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 đầu tiên bạn bạn cần gọi tên số cần tìm là abcde. Sau đó tiến hành theo như sau:

Lời giải:

Gọi số lớn nhất 5 chữ số cần tìm là abcde

Vì abcde chia hết cho 2 và 5 

=> e = 0

Để abcd0 là số lớn nhất và chia hết cho 3 => ( a + b + c +d) lớn nhất chia hết cho 3.

Suy ra: a, b, c, d có giá trị lớn nhất

=> a = b = c= d = 9

Vậy lớn nhất có 5 chữ số cần tìm là: 99990

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 3 và 5

Để tìm được số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 3 và 5 đầu tiên bạn bạn cần gọi tên số cần tìm là abcde. Sau đó tiến hành theo như sau:

Lời giải:

Gọi số lớn nhất 5 chữ số cần tìm là abcde ( điều kiện akhác 0 và a, b, c, d, e là các số khác nhau)

Vì abcde chia hết cho 2 và 5 => e = 0

Để abcd0 là số lớn nhất và chia hết cho 3  => ( a + b + c +d) lớn nhất chia hết cho 3, đồng nghĩa ( a + b + c +d)  lớn nhất chia hết cho 9

Do abcd lớn nhất và các chữ số khác nhau nên ta lấy lần lượt các chữ số

a= 9; b = 8; c= 7

Khi a + b + c + d = 9 + 8 +7 +d = 24 + d

Để a + b + c +d chia hết cho 9, cũng có nghĩa chia hết cho 3 thì suy ra: d = 3

Vậy số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau cần tìm là: 98730

Trên đây là thông tin về số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5, cùng các vấn đề xoay quanh hữu ích. Hy vọng, bài viết giải đáp được các vấn đề bạn đang tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *