Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Dấu hiệu nào cho thấy một số chia hết cho 2, chia hết cho 3 và chia hết cho 5. Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5 là số nào? Bài viết sau cung cấp cho bạn dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5 và tìm số lớn nhất có 5 chữ số vừa chia hết cho 2, 3 và 5. Cùng theo dõi bài viết nhé.

Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 3 và chia hết cho 5

Làm thế nào để nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5. Dưới đây là các dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5:

  • Các số có chữ số tận cùng là số chẵn như: 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5.
  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
  • Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Ví dụ 1: Số 124 và số 126 là số chia hết cho 2. Vì các số có chữ số tận cùng lần lượt là 4 và 6, đây là các số chẵn nên chúng chia hết cho 2.

Ví dụ 2: Số 350 và  số 355 là các số chia hết cho 5. Vì các số có chữ số tận cùng lần lượt là 0 và 5, đây là các số chia hết cho 5 nên các số 350 và 355 chia hết cho 5.

Ví dụ 3: Số 258 chia hết cho 3. Vì tổng các chữ số của số là: 2 + 5+ 8 = 15, mà 15 chia hết cho 3 nên suy ra 258 chia hết cho 3.

Ví dụ 4: Số 450 chia hết cho cả 2 và 5. Vì số 450 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho cả 2 và 5.

số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2 3 và 5

Để tìm được số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 đầu tiên bạn bạn cần gọi tên số cần tìm là abcde. Sau đó tiến hành theo như sau:

Lời giải:

Gọi số lớn nhất 5 chữ số cần tìm là abcde

Vì abcde chia hết cho 2 và 5 

=> e = 0

Để abcd0 là số lớn nhất và chia hết cho 3 => ( a + b + c +d) lớn nhất chia hết cho 3.

Suy ra: a, b, c, d có giá trị lớn nhất

=> a = b = c= d = 9

Vậy lớn nhất có 5 chữ số cần tìm là: 99990

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 3 và 5

Để tìm được số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 3 và 5 đầu tiên bạn bạn cần gọi tên số cần tìm là abcde. Sau đó tiến hành theo như sau:

Lời giải:

Gọi số lớn nhất 5 chữ số cần tìm là abcde ( điều kiện akhác 0 và a, b, c, d, e là các số khác nhau)

Vì abcde chia hết cho 2 và 5 => e = 0

Để abcd0 là số lớn nhất và chia hết cho 3  => ( a + b + c +d) lớn nhất chia hết cho 3, đồng nghĩa ( a + b + c +d)  lớn nhất chia hết cho 9

Do abcd lớn nhất và các chữ số khác nhau nên ta lấy lần lượt các chữ số

a= 9; b = 8; c= 7

Khi a + b + c + d = 9 + 8 +7 +d = 24 + d

Để a + b + c +d chia hết cho 9, cũng có nghĩa chia hết cho 3 thì suy ra: d = 3

Vậy số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau cần tìm là: 98730

Trên đây là thông tin về số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5, cùng các vấn đề xoay quanh hữu ích. Hy vọng, bài viết giải đáp được các vấn đề bạn đang tìm hiểu.

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *