So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục

Nuôi cấy liên tục và không liên tục là hai phương pháp của con người giúp hạn chế tình trạng suy vong của quần thể sinh vật. Vậy nuôi cấy liên tục và không liên tục khác nhau thế nào. Mời các bạn tham khảo bài viết so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục để hiểu rõ hơn nhé!

so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục
Các quần thể vi sinh vật được nuôi cấy liên tục và không liên tục

Khái niệm về sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật có nghĩa là tăng số lượng tế bào của quần thể. Thời gian thế hệ là thời gian một tế bào phân chia hay quần thể nhân đôi về mặt số lượng. Thời gian thế hệ ký hiệu là g. Ví dụ như vi khuẩn E.coli có thời gian thế hệ là 19 phút tế bào phân đôi 1 lần. Thời gian thế hệ sẽ thay đổi nhiều ở những quần thể khác nhau và ở những điều kiện khác nhau. 

so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục
Sự sinh trưởng của vi sinh vật xử lý nước

Tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật là số lần tế bào phân chia hay còn gọi số lượng tế bào quần thể tăng lên trong một đơn vị thời gian của chủng đó theo điều kiện nuôi cấy cụ thể. Ký hiệu là n.

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn 

Vi khuẩn sinh trưởng dựa theo 2 phương pháp là nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục. Hãy cùng PBN tìm hiểu 2 phương pháp này nhé!

Nuôi cấy không liên tục

Nuôi cấy không liên tục là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục có 4 pha sinh trưởng của vi khuẩn. 

Pha tiềm phát (hay gọi pha Lag) là pha vi khuẩn có thích nghi với môi trường. Tuy nhiên, vi khuẩn ở pha này không tăng số lượng tế bào trong quần thể. Các enzim cảm ứng sẽ dần được hình thành. 

so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục
Các pha sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Pha lũy thừa (hay gọi pha Log) là pha vi khuẩn có biểu hiện phân chia nên số lượng tế bào cũng tăng theo lũy thừa. Ở pha Log, hằng số M không đủ thời gian và cực đại đối với một số chủng. 

Pha cân bằng là pha có số lượng vi sinh vật đạt mức cực đại và không thay đổi theo thời gian do một số tế bào bị phân hủy, một số có chất dinh dưỡng bị phân chia. 

Pha suy vong là pha có số tế bào trong quần thể bị giảm do sự phân hủy của tế bào, chất dinh dưỡng bị cạn kiệt, tích lũy nhiều chất độc hại. 

Nuôi cấy liên tục

Nuôi cấy liên tục là môi trường luôn được bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và được lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương. Hầu hết, phương pháp nuôi cấy liên tục được dùng để sản xuất khối thu nhận protein đơn bào, các chất có tính sinh học như axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmon,..

So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục

Để giúp các bạn dễ nhớ và so sánh, PBN xin tổng hợp lại những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục như sau:

Giống nhau giữa nuôi cấy liên tục và không liên tục

Cả hai phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục đều bắt đầu với pha tiềm phát. Tiếp đến là pha lũy thừa và pha cân bằng. 

so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục
Bảng so sánh giữa nuôi cấy liên tục và không liên tục

Khác nhau giữa nuôi cấy liên tục và không liên tục

Ở phương pháp nuôi cấy liên tục, chất dinh dưỡng luôn được bổ sung và được lấy ra sinh khối nhưng phương pháp nuôi cấy không liên tục thì chất dinh dưỡng không được bổ sung và cũng không được lấy ra. 

Ở phương pháp nuôi cấy liên tục sẽ dừng lại ở pha cân bằng động, không có pha suy vong như phương pháp nuôi cấy không liên tục. Ở phương pháp nuôi cấy liên tục có pha lũy thừa và pha cân bằng dài hơn ở phương pháp nuôi cấy không liên tục. 

Sự sinh trưởng ở phương pháp nuôi cấy liên tục luôn được duy trì liên tục nhưng ở nuôi cấy không liên tục chỉ được duy trì đến 1 giới hạn nào đó thì sinh trưởng ngừng hẳn và sinh khối giảm. 

Kết luận. 

Hy vọng qua bài viết so sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục, các bạn đã nắm rõ khái niệm về sinh trưởng cũng như nuôi cấy liên tục và không liên tục. Chúc các bạn yêu sinh và học sinh sẽ có nhiều cơ hội trao dồi kiến thức và áp dụng thành công sinh học vào đời sống giúp ích cho xã hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *